Báo giá sản xuất Phim quảng cáo - TVC

Báo giá sản xuất TVC

Báo giá sản xuất TVCBÁO GIÁ DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHIM TVC

(Áp dụng với spot quảng cáo 15s - 30s & Clip tự giới thiệu 3’ - 5') 

I. Gói TVC 01/4HMedia

 1. Kịch bản (Sẽ lên 02 kịch bản để đối tác lựa chọn/ Chỉnh sửa theo yêu cầu của đối tác)
 2. Tổ chức sản xuất (Đạo diễn, họa sỹ, âm thanh, ánh sáng, máy quay, đèn, tổ chức sản xuất, casting diễn viên, nhiếp ảnh, lồng tiếng,…..)
 3. Thiết bị: Máy quay, đèn, âm thanh, ray, boom tay.
 4. Bối cảnh đạo cụ: Theo hiện trường
 5. Diễn viên: Theo yêu cầu phù hợp với phim
 6. MC: Theo yêu cầu
 7. Casting: Không
 8. Sáng tác ca khúc/ đoạn ca khúc/ nhạc hiệu bản quyền cho quảng cáo (Nhạc chọn lọc)
 9.  Kỹ xảo:Vẽ 3D những phần giới thiệu tên doanh nghiệp/sản phẩm/logo (tối đa 4 giây hình vẽ 3D/TVC)
 10.  Dựng phim TVC: Tại 4HMedia
 11.  Tiếng dọc nề: đọc nền theo nội dung
 12.  Đăng ký bản quyền quảng cáo cho doanh nghiệp: Khách hàng chịu trách nhiệm
 13.  Công ty sản xuất phim 4HMedia hỗ trợ truyền thông trên Website; các diễn đàn khách hàng thân thiết; Tặng 20 đĩa in DVD sản phẩm TVC miễn phí.
 14. Tư vấn truyền thông: không
 15. Hỗ trợ book sóng quảng cáo trên kênh truyền thông (báo chí, truyền hình theo yêu cầu) với biểu giá dành cho đại lý: không
 16. Mức giá:  50.000.000 – 150.000.000 VNĐ (Giá trên không bao gồm chi phí xây dựng ý tưởng / kịch bản, diễn viên).

II. Gói TVC 02/4HMedia

 1. Kịch bản (Sẽ lên 02 kịch bản để đối tác lựa chọn/ Chỉnh sửa theo yêu cầu của đối tác)
 2. Thiết bị: Máy quay, đèn, âm thanh, ray, boom tay.
 3. Vẽ hình minh họa kịch bản
 4. Tổ chức sản xuất (Đạo diễn, họa sỹ, âm thanh, ánh sáng, máy quay, đèn, tổ chức sản xuất, casting diễn viên, nhiếp ảnh, lồng tiếng, đọc off…..)
 5. Bối cảnh đạo cụ: Theo hiện trường
 6. MC: Theo yêu cầu
 7. Casting: Theo yêu cầu
 8. Sáng tác ca khúc/ đoạn ca khúc/ nhạc hiệu bản quyền cho quảng cáo (Nhạc chọn lọc)
 9. Diễn viên: Chuyên nghiệp, diễn viên điện ảnh/diễn viên hài/ ca sỹ có tên tuổi, khá nổi tiếng (theo yêu cầu của khách hàng)
 10.  Kỹ xảo: Vẽ 3D những phần giới thiệu tên doanh nghiệp/sản phẩm/logo (tối đa 6 giây hình vẽ 3D/TVC)
 11.  Đăng ký bản quyền quảng cáo cho doanh nghiệp: 4HMedia hỗ trợ đăng ký bản quyền
 12.  Dựng phim TVC: Tại 4HMedia
 13.  Tiếng đọc nền: đọc nền theo nội dung
 14.  Tư vấn truyền thông: Có
 15. Hỗ trợ book sóng quảng cáo trên kênh truyền thông (báo chí, truyền hình theo yêu cầu) với biểu giá dành cho đại lý: không
 16. Công ty sản xuất phim 4HMedia hỗ trợ truyền thông trên Website; các diễn đàn khách hàng thân thiết; Tặng 50 đĩa in DVD sản phẩm TVC miễn phí; Tặng 1 log TVC: 30 giây
 17. Mức giá:   150.000.000 - 250.000.000 VNĐ (Giá trên không bao gồm chi phí xây dựng ý tưởng / kịch bản, diễn viên, MC).

III. GÓI TVC 03/4HMedia

 1. Kịch bản (Sẽ lên 02 kịch bản để đối tác lựa chọn/ Chỉnh sửa theo yêu cầu của đối tác)
 2. Vẽ hình minh họa kịch bản
 3. Thiết bị: Máy quay, đèn, âm thanh, ray, boom tay.
 4. Tổ chức sản xuất (Đạo diễn, họa sỹ, âm thanh, ánh sáng, máy quay chuyên nghiệp, đèn, tổ chức sản xuất, casting diễn viên, nhiếp ảnh, lồng tiếng, đọc off…..)
 5. Sáng tác ca khúc/ đoạn ca khúc/ nhạc hiệu bản quyền cho quảng cáo (đặt soạn nhạc phù hợp yêu cầu kịch bản).
 6. Bối cảnh: Theo kịch bản
 7. Diễn viên: Diễn viên điện ảnh/diễn viên hài/ ca sỹ nổi tiếng – Theo yêu cầu của khách hàng.
 8. MC: theo yêu cầu:
 9. Casting: theo yêu cầu
 10. Kỹ xảo:Vẽ 3D những phần giới thiệu tên doanh nghiệp/sản phẩm/logo (tối đa 10 giây hình vẽ 3D/TVC)
 11. Đăng ký bản quyền quảng cáo cho doanh nghiệp: 4HMedia hỗ trợ đăng ký bản quyền
 12. Dựng phim TVC: tại 4HMedia
 13. Tiếng đọc nền: Giọng đọc theo yêu cầu.
 14. Tư vấn truyền thông: Có
 15. Hỗ trợ book sóng quảng cáo trên kênh truyền thông (báo chí, truyền hình theo yêu cầu) với biểu giá dành cho đại lý: Có
 16. Công ty sản xuất phim quảng cáo 4HMedia hỗ trợ truyền thông trên Website; các diễn đàn khách hàng thân thiết; Tặng 100 đĩa in DVD sản phẩm TVC miễn phí; Tặng 2 log TVC: 30 giây; 20 giây.
 17. Mức giá: 250.000.000 - 350.000.000 VNĐ (Giá trên không bao gồm chi phí xây dựng ý tưởng / kịch bản, diễn viên, MC).

IV. GÓI TVC 04/4HMedia

 1. Kịch bản (Sẽ lên 03 kịch bản để đối tác lựa chọn/ Chỉnh sửa theo yêu cầu của đối tác)
 2. Vẽ hình minh họa kịch bản
 3. Thiết bị: Máy quay, đèn, âm thanh, ray, boom tay.
 4. Tổ chức sản xuất (Đạo diễn, họa sỹ, âm thanh, ánh sáng, máy quay chuyên nghiệp, đèn, tổ chức sản xuất, casting diễn viên, nhiếp ảnh, lồng tiếng, đọc off…..)
 5. Sáng tác ca khúc/ đoạn ca khúc/ nhạc hiệu bản quyền cho quảng cáo (đặt soạn nhạc phù hợp yêu cầu kịch bản)
 6. Bối cảnh: Theo kịch bản
 7. Diễn viên: Diễn viên điện ảnh/diễn viên hài/ ca sỹ nổi tiếng – Theo yêu cầu của khách hàng
 8. MC: Theo yêu cầu
 9. Casting: Theo yêu cầu
 10. Kỹ xảo: Vẽ 3D những phần giới thiệu tên doanh nghiệp/sản phẩm/logo (tối đa 15 giây hình vẽ 3D/TVC)
 11. Dựng phim TVC: Theo yêu cầu
 12. Tiếng đọc nền: Giọng đọc theo yêu cầu.
 13.  Đăng ký bản quyền quảng cáo cho doanh nghiệp: 4HMedia hỗ trợ đăng ký bảng quyền.
 14. Công ty sản xuất phim quảng cáo 4HMedia hỗ trợ truyền thông trên Website; các diễn đàn khách hàng thân thiết; Tặng 200 đĩa in DVD sản phẩm TVC miễn phí; Tặng 3 log TVC: 30 giây; 20 giây; 10 giây; Đăng bài quảng cáo miễn phí cho doanh nghiệp trên báo Tạp chí giáo dục nghệ thuật trong vòng 6 tháng.
 15. Tư vấn truyền thông: Có
 16. Hỗ trợ book sóng quảng cáo trên kênh truyền thông (báo chí, truyền hình theo yêu cầu) với biểu giá dành cho đại lý: Có
 17.  Mức giá: 400.000.000 - 700.000.000 VNĐ (Giá trên không bao gồm chi phí xây dựng ý tưởng / kịch bản, diễn viên, MC).

V. GÓI TVC 05/4HMedia

 1. Kịch bản (Sẽ lên 03 kịch bản để đối tác lựa chọn/ Chỉnh sửa theo yêu cầu của đối tác)
 2. Vẽ hình minh họa kịch bản
 3. Thiết bị: Máy quay, đèn, âm thanh, ray, boom tay.
 4. Tổ chức sản xuất (Đạo diễn, họa sỹ, âm thanh, ánh sáng, máy quay chuyên nghiệp, đèn, tổ chức sản xuất, casting diễn viên, nhiếp ảnh, lồng tiếng, đọc off…..)
 5. Sáng tác ca khúc/ đoạn ca khúc/ nhạc hiệu bản quyền cho quảng cáo (đặt soạn nhạc phù hợp yêu cầu kịch bản)
 6. Bối cảnh: Theo kịch bản
 7. Diễn viên: Diễn viên điện ảnh/diễn viên hài/ ca sỹ nổi tiếng/ người mẫu nổi tiếng – Theo yêu cầu của khách hàng
 8. MC: Theo yêu cầu
 9. Casting: Theo yêu cầu
 10. Kỹ xảo: Vẽ 3D những phần giới thiệu tên doanh nghiệp/sản phẩm/logo (tối đa 15 giây hình vẽ 3D/TVC)
 11. Dựng phim TVC: Theo yêu cầu
 12. Tiếng đọc nền: Giọng đọc theo yêu cầu
 13. Đăng ký bản quyền quảng cáo cho doanh nghiệp: 4HMedia hỗ trợ đăng ký bảng quyền.
 14. Công ty sản xuất phim quảng cáo 4HMedia hỗ trợ truyền thông trên Website; các diễn đàn khách hàng thân thiết; Tặng 300 đĩa in DVD sản phẩm TVC miễn phí; Tặng 3 log TVC: 30 giây; 20 giây; 10 giây. Đăng bài quảng cáo miễn phí cho doanh nghiệp trên báo Tạp chí giáo dục nghệ thuật trong vòng 1 năm; Báo Cẩm nang mua sắm trong vòng 6 tháng; Báo Thế giới phụ nữ trong vòng 4 tháng; Tặng 1 giao diện Website mới theo thiết kế động.
 15. Tư vấn truyền thông: Có
 16. Hỗ trợ book sóng quảng cáo trên kênh truyền thông (báo chí, truyền hình theo yêu cầu) với biểu giá dành cho đại lý: Có
 17. Hậu kỳ: Kỹ thuật viên người Singapore hoặc Thái Lan.
 18. Mức giá: 800.000.000 - 1.500.000.000 VNĐ (Giá trên không bao gồm chi phí xây dựng ý tưởng / kịch bản, diễn viên, MC).

VI. GÓI TVC 06/4HMedia

 1. Kịch bản (Sẽ lên 05 kịch bản để đối tác lựa chọn/ Chỉnh sửa theo yêu cầu của đối tác)
 2. Vẽ hình minh họa kịch bản
 3. Thiết bị: Máy quay, đèn, âm thanh, ray, boom tay.
 4. Tổ chức sản xuất (Đạo diễn, họa sỹ, âm thanh, ánh sáng, máy quay chuyên nghiệp, đèn, tổ chức sản xuất, casting diễn viên, nhiếp ảnh, lồng tiếng, đọc off…..)
 5. Sáng tác ca khúc/ đoạn ca khúc/ nhạc hiệu bản quyền cho quảng cáo (đặt soạn nhạc phù hợp yêu cầu kịch bản)
 6. Bối cảnh: Theo kịch bản
 7. Diễn viên: Diễn viên điện ảnh/diễn viên hài/ ca sỹ nổi tiếng/ người mẫu nổi tiếng – Theo yêu cầu của khách hàng
 8. MC: Theo yêu cầu
 9. Casting: Theo yêu cầu
 10. Kỹ xảo: Vẽ 3D những phần giới thiệu tên doanh nghiệp/sản phẩm/logo (tối đa 15 giây hình vẽ 3D/TVC)
 11. Dựng phim TVC: Theo yêu cầu
 12. Tiếng đọc nền: Giọng đọc theo yêu cầu
 13. Đăng ký bản quyền quảng cáo cho doanh nghiệp: 4HMedia hỗ trợ đăng ký bảng quyền.
 14. Công ty sản xuất phim quảng cáo 4HMedia hỗ trợ truyền thông trên Website; các diễn đàn khách hàng thân thiết; Tặng 300 đĩa in DVD sản phẩm TVC miễn phí; Tặng 3 log TVC: 30 giây; 20 giây; 10 giây. Đăng bài quảng cáo miễn phí cho doanh nghiệp trên báo Tạp chí giáo dục nghệ thuật trong vòng 2 năm; Báo Văn Hóa Doanh Nhân trong vòng 6 tháng; Báo Cẩm nang mua sắm,...các báo khác liên quan đến ngành nghề của doanh nghiệp trong vòng từ 2 - 6 tháng; Tặng 1 giao diện Website mới;  Hỗ trợ nhân viên PG, marketing miễn phí khi doanh nghiệp nhờ cống tác; tặng các ấn phẩm báo chí đăng tin doanh nghiệp.
 15. Tư vấn truyền thông: Có
 16. Hỗ trợ book sóng quảng cáo trên kênh truyền thông (báo chí, truyền hình theo yêu cầu) với biểu giá dành cho đại lý: Có
 17. Hậu kỳ: Sản xuất tại Singapore hoặc Thái Lan.
 18. Mức giá: 1.500.000.000 - 2.000.000.000 VNĐ (Giá trên không bao gồm chi phí xây dựng ý tưởng / kịch bản,diễn viên, MC).

VII. GÓI TVC 07/4HMedia

 1. Đây là gói thỏa thuận: Thỏa thuận giữa Công ty sản xuất phim quảng cáo 4HMedia và khách hàng (theo yêu cầu cụ thể), có thể theo mức giá cao hơn: 100.000.000 VNĐ (Giá trên không bao gồm chi phí xây dựng ý tưởng / kịch bản, diễn viên, MC).

VI. GÓI TVC 08/4H Media 

 1. Đây là gói đặc biệt: Thỏa thuận giữa Công ty sản xuất phim quảng cáo 4HMedia và khách hàng (theo yêu cầu cụ thể), có thể theo mức giá cao hơn: 2.000.000.000 VNĐ (Giá trên không bao gồm chi phí xây dựng ý tưởng / kịch bản, diễn viên, MC, bối cảnh).

( Phụ thuộc vào ngôi sao nổi tiếng Việt Nam hay thế giới; Máy quay phim nhựa chuyên nghiệp, Bối cảnh ở tỉnh xa hay ở nước ngoài,…..)

NOTE:
- Giá mỗi gói sản phẩm giao động và thay đổi tùy thuộc vào kỹ thuật, các loại máy móc, không gian/ bối cảnh, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên bình thường, tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất tại đâu,…
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
- Kịch bản do khách hàng cung cấp. Trường hợp khách hàng chưa có kịch bản, hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng xây dựng ý tưởng, kịch bản, mức phí lên ý tưởng kịch bản căn cứ vào tình hình yêu cầu thực tế của khách hàng.
- Chi phí di chuyển sẽ được tính riêng theo địa điểm sản xuất.

- Những yêu cầu nằm ngoài các gói dịch vụ cơ bản sẽ được thỏa thuận cụ thể giữa hai bên. 

- Mọi thỏa thuận sản xuất quảng cáo được ghi rõ trong hợp đồng theo đúng luật Thương mại của nhà nước CNXH Việt Nam. Hai bên nhà đầu tư và nhà sản xuất có quyền khiếu nại hay truy tố trước pháp luật nếu bên nào vi phạm nội dung hợp đồng.

- Công ty quảng cáo 4HMedia sẽ booking sóng trên các đài Truyền hình, các kênh theo nhu cầu của khách hàng. Mức chi phí booking sẽ theo Blog  thời gian của TVC quảng cáo, theo thời gian đăng truyền.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Công ty cung cấp &cho thuê màn hình Led 4HMEDIA
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ BỐN GIỜ - 4HMEIDA

Trụ sở:Số 33/4A Đường HT13, Khu Phố 7, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

VPGD:Số 08 Họa Mi, KP2, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

Nhà xưởng: Số 33/4A Đường HT13, Hẻm 240, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

Tel / Zalo:0903.910.119  -  0937.837.837

Website: www.sankhaudidong.com, www.4hmediavn.com

Email: 4hmediagroup@gmail.com; sankhaulapghepdidong@gmail.com

Mr. Quang Huy - GĐ:
0903.910.119 - 0937.837.837

Email: 4hmediagroup@gmail.com, 4hmedia@4hmediavn.com

4HMedia Video

Dự án đã thực hiện

Lễ khai trương Mercedes-Benz An Du Autohaus Đà Nẵng

Lễ khai trương Mercedes-Benz An Du Autohaus Đà Nẵng

Ngày 21/04/2012 , Công ty tổ chức sự kiện Quốc tế Bốn Giờ - 4HMEDIA...

Tổ chức sự kiện Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Tôn Phương Nam 70 triệu USD tại Đồng Nai

Tổ chức sự kiện Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Tôn Phương Nam 70 triệu USD tại Đồng Nai
Ngày 22/6/2012, Công ty tổ chức sự kiện Bốn Giờ - 4HMEDIA phối hợ...

Tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Ngày 17/2/2012, Công ty Tổ Chức Sự Kiện Đầu Tư Quốc Tế Bốn Giờ - ...

Tổ chức sự kiện Lễ tổng kết cuối năm Công ty TNT

Tổ chức sự kiện Lễ tổng kết cuối năm Công ty TNT
Tối ngày 21/01/2011, Công ty chuyển phát nhanh TNT đã long trọn...

Đối tác 4HMEDIA

Hitachi

Vinamilk
Mobell

Toyota
Honda

Toshiba
Vietnam Airlines

Hưng Thịnh
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Ford

Liên kết web

Hiện có 14 khách Trực tuyến

RSS Stumbleupon Delicious Digg Google Face Book Twitter Myspace

lắp đặt màn hình led
Lắp đặt màn hình led sân khấu
lắp đặt màn hình led cung cấp màn hình led quảng cáo cung cấp màn hình led quảng cáo